Uddevalla församling

Uddevalla församling gränsar i väster mot Byfjorden och Herrestads socken, i norr mot Bäve och Lane-Ryrs socknar, i öster mot Väne-Ryrs socken och i söder mot Forshälla socken. I Uddevalla finns Bohusläns museum med uppbyggda tidsenliga miljöer som visar upp landskapets historia. Här finns också Skalbanksmuseet som visar hur de unika bankarna bildades i samband med den senaste istiden och här finns Sveriges enda sjömanshusmuseum. Gustafsberg i södra Uddevalla besöktes redan på tidigt 1700-tal för hälsobringande brunnsdrickning och blev Sveriges första  badort vid 1700-talets slut.  Klocktornet på bilden byggdes 1751.

Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Uddevalla församling och var man kan få tag i informationen.

Litteratur
Uddevalla stads historia 1: Fram till år 1700 
av Sten Kristiansson 
Uddevalla stads historia 2: 1700-1806 
av Sten Kristiansson 
Uddevalla stads historia 3: 1806-1863 
av Sten Kristiansson 
Uddevalla stads historia 1860-1998 
Martin Åberg på uppdrag av Uddevalla kommun
Ortnamnen i Lane härad. 1 : Bäve och Lane-Ryrs socknar samt Uddevalla stad av Carl Sigfrid Lindstam
Lars Svensson och hans ättlingar av Hans Ganstrand
Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän bearbetad av Rolf Berlin
Gustafsberg – Sveriges äldsta badort av Viveka Overland – Gustafsbergsstiftelsen
Gustafsberg : Sveriges äldsta badort av Carl Vilhelm Jacobowsky
Gället kring Bäveån 800 års kyrkohistoria av Axel Hellman
Namnen bakom kvarteren i Uddevalla – Sveriges kyrkliga studieförbund
Elfsyssel Historiska minnen av G. Brusewitz
Mot havet. Berättelsen om två åar i Bohuslän av Bengt Nordlund