Socknarna

Torget i Uddevalla med statyn

Uddevalla kommun har idag (2020) en total befolkning av ca. 56 700 invånare varav ca. 35900 finns i tätorten. Den 19 december 1498 utfärdade den danske unionskungen Hans ett privilegiebrev som gav Uddevalla rätt att kalla sig stad. Inom kommunen finns idag totalt 13 församlingar. Dessutom har det vid Bohusläns regemente funnits en egen militärförsamling under tiden 1919-1927. Vi har försökt att göra en sammanställning inom varje församling av sådant material som är intressant för släktforskare och som finns tillgängligt på olika håll. Har du några synpunkter på materialet eller kan komma med några kompletteringar så hör av dig per telefon, brev eller e-post.