Bokenäs

Bokenäs socken ligger på Bokenäset väster om Uddevalla mellan Kalvöfjorden och Gullmarn och gränsar i sydväst mot Dragsmarks socken och i nordost mot socknarna Högås och Skredsvik. Här finns bland annat Bokenäs gamla kyrka (se bilden) som är från 1100-talet med takmålningar från 1700-talet och Bokenäs gamla prästgård vars huvudbyggnad uppfördes 1824 och som numera är hembygdsgård och intill denna ligger en adjunktsbyggnad från 1600-talet.  Strax norr om den gamla prästgården ligger naturreservatet Svartedalen med en vacker bokskog och en djup bäckravin. Vid Berg finns två gånggrifter från senare delen av stenåldern.

Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Bokenäs socken och var man kan få tag i informationen.

Litteratur
Folk och gårdar i Bokenäs och Dragsmark av Bengt Elling
Bokenäs och Dragsmark i gången tid av Bengt Elling
Ortnamnen i Lane härad. 2 : Bokenäs, Dragsmarks, Herrestads, Högås samt Skredsviks socknar av David Palm
Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän bearbetad av Rolf Berlin
Elfsyssel Historiska minnen av G. Brusewitz