Skredsvik

Skredsviks socken ligger nordväst om Uddevalla och begränsas i sydväst av Bokenäs socken, i nordväst av Gullmarn, i norr av Foss socken, i öster av Valbo-Ryrs socken och i söder av Herrestads och Högås socknar. Vid Gullmarsberg finns en vacker bokskog och här ligger Gullmarsbergs säteri med anor från 1600-talet. I närheten finns också Dynge ruin från medeltiden. Vid Kolsby strax öster om kyrkan finns hällristningar från bronsåldern 1500-500 f.kr. och i Cederslund ligger ett gammalt sädesmagasin från ca 1870 som hembygdsföreningen hyr och här visas allmogeföremål. Strax intill ligger dessutom Smörkullen med en fantastisk utsikt över Gullmarsfjorden. Skredsviks kyrka byggdes 1855-56.

Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Skredsviks socken och var man kan få tag i informationen.

Litteratur
Gullmarsbergs Säteri – Uddevalla kommun

Dyngehus, Uddevalla kommun – text Cecilia Ericson 
Ortnamnen i Lane härad. 2 : Bokenäs, Dragsmarks, Herrestads, Högås samt Skredsviks socknar 
av David Palm
Tre socknar i Lane : Skredsvik, Herrestad, Högås redaktör Gunnar Ekberg (utg. av Skredsviks hembygdsförening)
Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän bearbetad av Rolf Berlin
Elfsyssel Historiska minnen av G. Brusewitz