Bibliotek

Här finns allt möjligt som du kan ha nytta av i din släktforskning!

Socknar
Förteckning över Uddevallas socknar.

Arkiv och föreningar
Användbara länkar för vidare forskning.

Register och databaser tillgängliga för föreningens medlemmar

Uddevalla Bladets arkiv
Sökbart arkiv med föreningens tidning, Uddevalla Bladet.

Gårdar och torp i Uddevalla
Interaktiv karta och information om gårdar och torp i Uddevallas socknar.

Uddevalla länsfängelse
Fångregister Uddevalla länsfängelse 1863-1936

Gustafsbergs barnhuslängd
Gustafsbergs barnhuslängd 1772-1924