Styrelsen

Här är styrelsen för verksamhetsåret 2024.

Styrelsen, och föreningen, kan nås genom epost på webmaster@uaslektforskare.se eller via formuläret.

Ordförande
Kjell Ahlén
Vice ordförande
Jan-Erik Hansson
Sekreterare
Anne-Kristin Bergström
Kassör
Ulrika Ekberg
073-622 77 00
Ledamot/Redaktör
Solveig Lyckberg
Ledamot
Gunilla Brodén
Ledamot 
Lars-Göran Larsson
Ledamot
Ingrid Johansson
Ledamot
Mikael Bohm
Revisor
Jane Winkler
Revisor
Gunilla Helgesson
Revisorssuppleant
Ann-Louise Johansson