Dalaberg

Dalabergs församling bröts ut från Bäve församling 2015 och utgör således Uddevallas nyaste församling. Den ligger i de norra stadsdelarna.

Dalabergskyrkan ritades av arkitekten Arne Nygård och invigdes 1981.

Wikipedia: Dalabergs församling
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalabergs_f%C3%B6rsamling

Wikipedia: Dalabergskyrkan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dalabergskyrkan

Svenska kyrkan
https://www.svenskakyrkan.se/uddevalla/dalabergskyrkan