Verksamhet

Föreningen Uddevalla Släktforskare bildades den 6 december 1983. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.
Vi träffas vid medlemsmöten med föredrag om intressanta ämnen, gör studiebesök och deltar i andra föreningars arrangemang.

Föreningen har lokaler som ligger i södra Uddevalla i källarplanet på Parkgatan 8 ( karta ). Alla är välkomna på de öppettider som står angivna under aktiviteter och som även annonseras i föreningens tidning Uddevalla-Bladet, på Facebook och i tidningen Västsverige. I lokalen finns datorer, kopiator, diverse litteratur och mycket annat som kan vara till hjälp i släktforskningen.
Här finns även arkiv så som Sotenäs Personhistoriska rekonstruktion av brunna kyrkoböcker, material över Kvilles pastorat och register över anställda på Uddevalla Tändsticksfabrik och Kampenhofs Bomullsspinneri.
Här finns även internet med tillgång till Arkiv Digital och SVAR-Riksarkivet.

Vi ger dessutom två gånger om året ut ett eget medlemsblad Uddevalla-Bladet som sänds ut till samtliga medlemmar och som vi även ”byter” med andra föreningar över hela landet. Innehållet utgörs av nyheter, artiklar, egen och närliggande föreningars verksamhet mm. Bidrag i form av artiklar, egna antavlor och släktforskningshistoria, anekdoter, efterlysningar, köpes och säljes eller annat av släktforskarintresse är välkommet. Redaktör och ansvarig utgivare är Solveig Lyckberg.