Bäve

Bäve församling ingår i Uddevalla tätort och gränsar i väster mot Herrestads socken, i öster mot Lane-Ryrs socken och i söder mot Uddevalla församling.
I östra delen av Bäve på gränsen till Väne-Ryr ligger en plats vid namn Kollerö. Här på en ö i Risån anlades år 1723 Kollerö bruk av Jens Koch. Järnbruket omfattade från början en manufakturhammare, en stålugn och en stålsmedja. Produktionen bestod först av knippjärn, spik, plåt, järn- och ståltråd samt stål men även av spadar, yxor, liar, hästskor mm. Omkring 1860 var Kollerö ett av landets största stålbruk och svarade för 10 procent av landets hela tillverkning. År 1906 fanns fortfarande snickerifabrik, såg, kvarn och smedja här. 1933 är bruket antecknat som nedlagt. Man kan fortfarande se rester av den gamla bebyggelsen. Detta är troligen samma plats som biskop Jens Nielsen på 1500-talet säger har varit en gammal köpstad.

Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Bäve församling och var man kan få tag i informationen .

Litteratur
Ortnamnen i Lane härad. 1 : Bäve och Lane-Ryrs socknar samt Uddevalla stad 
av Carl Sigfrid Lindstam
Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän bearbetad av Rolf Berlin 
Gället kring Bäveån 800 års kyrkohistoria 
av Axel Hellman
Elfsyssel Historiska minnen av G. Brusewitz
Mot havet. Berättelsen om två åar i Bohuslän av Bengt Nordlund
Esperöd – Gårdar i Bäve socken av Carin Gustavsdotter  Finns även på CD som kan köpas för kr 150:-. Kontakta Karin Gustavsdotter på telefon 0522-15360 eller e-post gustavsdotter@telia.com