Bohusläns regemente

Uddevalla militärförsamling bröts 1919 ur Uddevalla men uppgick på nytt i Uddevalla 1927. Regementet flyttades vid början av 1900-talet från Backamo till Uddevalla. I regementsparken finns idag Bohusläns försvarsmuseum som visar Bohusläns militära och politiska historia från medeltid fram till nutid i en permanent utställning. Dessutom finns ett soldattorp (se bilden) som visar den indelte soldatens livsbetingelser vid 1800-talets slut. Torpet består av ett rum och kök med fähus och lada allt i en länga.

Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Uddevalla militärförsamling och var man kan få tag i informationen.

Litteratur
Kungliga Bohus Läns regemente Indelningsverket 1727-1901 
– Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
Porträttgalleriet på Officersmässen vid Kungl. Bohusläns Regemente – Stiftelsen Kungliga Bohusläns regemente
Kungl. Bohusläns Regemente och dess hembygd – Major H.E. Uddgren, Kapten C.A. Berglund