Resteröd

Resteröds socken ligger söder om Uddevalla och begränsas i väster av fjorden mellan fastlandet och Orust, i norr gränsar socknen mot Forshälla socken och i sydost mot Ljungs socken. Resteröds kyrka är en av Bohusläns äldsta kyrkor. Resteröds kyrka är en väl bevarad medeltidskyrka och kan vara från 1100-talet. Två km från kyrkan ligger ett gravfält från yngre järnåldern (år 400-1050). Uppe på Ranneberget finns en fornborg och några kilometer söder om Åh stiftsgård ligger en jättegryta med en övre diameter på ca 2 meter och ett djup av 18 meter.

Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Resteröds socken och var man kan få tag i informationen.

Litteratur
Resteröds kyrka : Historik och beskrivning 
av Axel Hellman 
Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän 
bearbetad av Rolf Berlin
Ortnamnen i Inlands Fräkne härad
Elfsyssel Historiska minnen av G. Brusewitz
Fräkne Bygd och folk i gången tid av Herbert Christensson