Grinneröd

Grinneröds socken ligger söder om Uddevalla och gränsar i söder mot Ucklums och Ödsmåls socknar, i väster mot Ljungs socken, i norr mot Forshälla socken och i öster mot Hjärtums socken. Grinneröds kyrka byggdes 1859 på platsen för en tidigare medeltida kyrka. I närheten ligger ett stort gravfält från järnåldern. Vid Grinnerödssjön ligger Backamo som från 1700-talet fram till början av 1900-talet var hemvist för Bohusläns regemente.

Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Grinneröds socken och var man kan få tag i informationen.

Litteratur
Gårds-, torp- och husruiner i Grinneröds och Ljungs s.k. fjällbygd 
av John Eliasson 
Minnen från Grinneröd – Ljungskileortens Hembygdsförening

Torpinventering i Grinneröds socken

Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän 
bearbetad av Rolf Berlin
Ortnamnen i Inlands Fräkne härad
Elfsyssel Historiska minnen av G. Brusewitz
Fräkne Bygd och folk i gången tid av Herbert Christensson