Forshälla

Forshälla socken ligger söder om Udevalla och gränsar i norr mot Byfjorden och Uddevalla församling, i öster mot Väne-Ryrs och Hjärtums socknar, i söder mot Grinneröds, Ljungs och Resteröds socknar och begränsas i väster av fjorden mellan fastlandet och Orust. Den äldsta kyrkan i Forshälla finns omnämnd 1388. Den nuvarande kyrkan (se bilden) byggdes omkring 1855 och restaurerades 1923.

Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Forshälla socken och var man kan få tag i informationen.

Litteratur
Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän 
bearbetad av Rolf Berlin
Ortnamnen i Inlands Fräkne härad
Elfsyssel Historiska minnen av G. Brusewitz
Fräkne Bygd och folk i gången tid av Herbert Christensson