Högås

Högås socken ligger väster om Uddevalla och gränsar i norr mot Skredsviks socken, i sydväst mot Bokenäs socken, i söder mot ön Orust och begränsas i öster av Svälte kile och Hafstensfjorden. I norra delen av socknen finns Granhoge hög där enligt sägnen en hövding skall ligga begravd. I sydöstra delen finns Hafstensklippan med en fantastisk utsikt över Hafstensfjorden och här finns dessutom Europas största jättegryta, 8 meter i diameter.

Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Högås socken och var man kan få tag i informationen.

Litteratur
Ortnamnen i Lane härad. 2 : Bokenäs, Dragsmarks, Herrestads, Högås samt Skredsviks socknar 
av David Palm
Tre socknar i Lane : Skredsvik, Herrestad, Högås redaktör Gunnar Ekberg (utg. av Skredsviks hembygdsförening)
Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän bearbetad av Rolf Berlin
Elfsyssel Historiska minnen av G. Brusewitz