Lane-Ryr

Lane-Ryrs socken ligger norr om Uddevalla och gränsar i söder mot Uddevalla, i väster mot Bäve och Herrestads socknar, i norr mot Torps socken, i nordost mot Frändefors socken och i sydost mot Väne-Ryrs socken. Lane-Ryrs nuvarande kyrka uppfördes 1874. Strax intill kyrkan ligger Lane-Ryrs hembygdsmuseum som är uppfört 1836 i en byggnadsstil som var vanlig i bygden under 1800-talet.

Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Lane-Ryrs socken och var man kan få tag i informationen.

Litteratur
Ortnamnen i Lane härad. 1 : Bäve och Lane-Ryrs socknar samt Uddevalla stad 
av Carl Sigfrid Lindstam
Lane-Ryr : hembygdsbok sammanställning och utformning Kia Sörqvist
Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän bearbetad av Rolf Berlin
Gället kring Bäveån 800 års kyrkohistoria av Axel Hellman
Elfsyssel Historiska minnen av G. Brusewitz