Dragsmark

Dragsmarks socken ligger på Bokenäset väster om Uddevalla mellan Koljöfjorden och Gullmarn och gränsar i sydväst mot Skaftö och i nordost mot Bokenäs socken. I Dragsmark finns en ruin efter klostret Marieskog som anlades under 1200-talet av den norska kungen Håkan Håkansson. Ruinen ligger strax söder om Dragsmarks nuvarande kyrka som är en träkyrka som invigdes på nyårsdagen 1756. På Bassholmen där det tidigare har funnits både varv och trankokeri finns idag ett båtmuseum.

Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Dragsmarks socken och var man kan få tag i informationen.

Litteratur
Folk och gårdar i Bokenäs och Dragsmark 
av Bengt Elling
Bokenäs och Dragsmark i gången tid av Bengt Elling
Dragsmarks klosteruin av Cecilia Ericson
Dragsmarks kyrka av Linnéa Myrström
Marieskogs kloster i Dragsmark av Linnéa Myrström
Dragsmarks kloster och sagan om Axel och Valborg av Axel Em. Holmberg
Ortnamnen i Lane härad. 2 : Bokenäs, Dragsmarks, Herrestads, Högås samt Skredsviks socknar av David Palm
Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän bearbetad av Rolf Berlin
Elfsyssel Historiska minnen av G. Brusewitz