Herrestad

Herrestads socken ligger nordväst om Uddevalla och begränsas i söder av Byfjorden, i väster av Hafstensfjorden och Högås socken, i nordväst av Skredsviks socken, i norr av Valbo-Ryrs och Torps socknar och i öster av Lane-Ryrs och Bäve socknar. I Herrestad ligger Utby by från 1500-talet. Fornlämningar visar att här har funnits bebyggelse långt tillbaka i tiden. I Bången finns ett hembygdsmuseum med mycket intressanta samlingar och bland annat ett soldattorp från 1600-talet, en ladugård i rundtimmer från 1700-talet och en smedja i 1800-tals stil med komplett utrustning. Den nuvarande kyrkan i Herrestad omnämns första gången i slutet av 1500-talet.

Här följer en förteckning över sådant som kan vara till hjälp vid släktforskning i Herrestads socken och var man kan få tag i informationen.

Litteratur
Ortnamnen i Lane härad. 2 : Bokenäs, Dragsmarks, Herrestads, Högås samt Skredsviks socknar 
av David Palm
Tre socknar i Lane : Skredsvik, Herrestad, Högås redaktör Gunnar Ekberg (utg. av Skredsviks hembygdsförening)
Taxeringslängden år 1715 för Göteborg och Bohuslän bearbetad av Rolf Berlin
Herrestads kyrka : historik av Linnéa Myrström
Lars Olsson i Groröd av Erik Arrhén
Elfsyssel Historiska minnen av G. Brusewitz