Gustafsbergs barnhuslängd

Anders Knape Hanssons föräldrar var handlanden och sjökaptenen Hans Andersson och Inger Knape. Han och hustrun Catharina Hegardt (1736-1772) inrättade internatskolan för obemedlade bohuslänska pojkar Gustafsbergs barnhus på Gustafsberg och donerade 1772 medel för att driva barnhusinrättningen på sin egendom Baggetofta söder om Uddevalla, senare namnändrad till Gustafsberg efter tillstånd av Gustaf III.

Framför Skolhuset på Gustafsberg står en byst i brons av Anders Knape Hansson modellerad av skulptören Frithiof Kjellberg år 1878, officiellt invigd den 17 juni 1879. [Wikipedia]

Uddevalla Släktforskare har ett sökbart register med 741 personer som varit inskrivna vid Gustafsbergs barnhus. I registret finns även ytterligare information så som föräldrarnas namn och yrke.