Vårutflykt till Gustafsberg den 7 maj 2024

Gunnar Klasson förevisade Gustafsbergsstiftelsens arkiv

Mitt bland blommande träd och fågelkvitter blev vårutflykten till Gustafsbergs stiftelse och barnhem också en resa genom dess historia.

Den 10 april 1772 skrev makarna Anders Knape Hansson och han hustru Catharina Hegardt det testamente som än idag reglerar Gustafsbergsstiftelsens verksamhet. Det blev början på Gustafsbergs barnhus. Syftet var att skapa hem och skolgång för studiebegåvade och behövande pojkar från Bohuslän. Efter godkännande av kung Gustaf III 1774 startade Knape arbetet med skolan som kom igång 1776. Hustrun hade dött strax efter att hon undertecknat testamentet.

Skolan lades ned 1924 men i stället öppnades 1949 ett skolhem för 30 pojkar, som studerade inne i Uddevalla men fick bo på Gustafsberg. Skolhemmet stängdes 1976. Donatorns intresse att ”främja ungdomars utbildning och fostran” uppfylls nu genom att Gustafsbergsstiftelsen årligen delar ut stipendier.

Hela Gustafsberg utsågs till naturvårdsområde 1980 och 26 av husen byggnadsminnes-förklarades 1986. Både byggnader och mark förklarades som riksintresse 1978.

Gunnar Klasson berättade inlevelsefullt om bakgrunden och att många handlingar, såväl räkenskaper, elevförteckningar och en stor mängd dokument finns i Arkivhuset, byggnaden nära skolhuset som vi fick besöka. Äldsta materialet är räkenskaper. Gunnar berättade och plockade fram handlingar, bland annat betygsböcker där olika streck var mått på elevernas kunskaper.

1882 byggdes denna åttkantiga byggnad som skulle bli arkiv. Under 30 år var arkivhandlingarna förpassade till ett källarförråd. Gunnar med hjälp såg till att den gör skäl för namnet arkiv. Byggnaden har speciell värme- och fuktighetskontroll.

Ett stort arbete vidtog och fotografen Harri Kantola arbetade under flera år med att digitalisera materialet. En stor mängd återstår dock att digitalisera.

Gunnar berättade att det är bara att ringa honom om någon av våra medlemmar vill besöka och forska i arkivhandlingarna.

Sammanfattningsvis så var vårutflykten som ordet säger vårlig. Vi fick mycket intressanta fakta om såväl Gustafsberg med mark och byggnader som dokument. Gunnar Klasson var tidigare förvaltande direktör för Gustafsbergsstiftelsen och är nu mångårig ordförande i Uddevalla Hembygdsförening.

Det var inte bara en resa genom tiden utan en påminnelse om att medkänsla skall lysa upp våra vägar.