Anmälan årsmötet

Årsmötet kommer att hållas den 21 mars kl 18:00 i föreningens lokal på Parkgatan 8 i Uddevalla. (OBS Ändrat datum och plats)
Anmälan till anmalan@uaslektforskare.se senast 10/3.
För att vara röstberättigad krävs betald medlemsavgift.

Mer information om Årsmötet