Ny styrelse för 2023

Vid årsmötet den 14 mars valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2023. De flesta ledamöter är kvar sedan tidigare men ett par har valt att inte fortsätta.

2023 är ett år med viktiga händelser och stora steg in i framtiden för föreningen. Valberedningen har därför gjort ett mycket gott arbete med att hitta nya ledamöter för att fylla alla platser!

Vi tackar således de avgående ledamöterna för de utomordentliga insatser de gjort för föreningen och hälsar de nya välkomna med förhoppningen om att 2023 skall bli ett framgångsrikt år!

Den nya styrelsen hittar du här: Styrelsen