Medlemsmöte
Tid
Från 2023-10-07 11:00 till 11:00

Plats
Lokalen

Gunnar Klasson berättar om gamla Uddevalla.

Beslut om nya stadgar.